ریاضی گسسته و آمار و احتمال جامع مهر و ماه
ریاضی گسسته و آمار و احتمال جامع مهر و ماه
انتشارات مهر و ماه
موضوع ریاضی گسسته و آمار و احتمال جامع کنکور
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده جواد ترکمن , علی سعیدی راد , مسعود طایفه
وزن 1235 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک