زمین شناسی یازدهم تخته سیاه
زمین شناسی یازدهم تخته سیاه
انتشارات تخته سیاه
موضوع زمین شناسی یازدهم
رشته ریاضی و فیزیک، علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده شکیبا کریمی
وزن 390 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک