فیزیک دهم تست رشته ریاضی الگو ویژه کنکور 1401
فیزیک دهم تست رشته ریاضی الگو ویژه کنکور 1401
انتشارات نشر الگو
موضوع فیزیک دهم تست رشته ریاضی ویژه کنکور 1401
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده رضا خالو ، امیرعلی میری
وزن 450 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک