فیزیک دوازدهم رشته تجربی مرشد مبتکران
فیزیک دوازدهم رشته تجربی مرشد مبتکران
انتشارات مبتکران
موضوع فیزیک دوازدهم رشته تجربی مرشد
رشته علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده احسان نوروزی , حسین ایروانی , کیوان طهوری
وزن 900 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک