فیزیک دوازدهم رشته تجربی میکرو طبقه بندی گاج جلد پاسخ
فیزیک دوازدهم رشته تجربی میکرو طبقه بندی گاج جلد پاسخ
انتشارات گاج
موضوع فیزیک دوازدهم رشته تجربی میکرو طبقه بندی جلد پاسخ
رشته علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده بهروز نادری نژاد, سعید احمدی, علیرضا ایدلخانی, محمد آهنگر
وزن 1063 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک