هندسه دوازدهم  جمع بندی  خیلی سبز
هندسه دوازدهم  جمع بندی  خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع هندسه دوازدهم جمع بندی
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده مهریار راشدی
وزن 710 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک