آرایه‌های ادبی و دستور زبان فارسی نارنجک انتشارات نارنجی
آرایه‌های ادبی و دستور زبان فارسی نارنجک انتشارات نارنجی
انتشارات نارنجی
موضوع آرایه‌های ادبی و دستور زبان فارسی نارنجک
رشته ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده امید ترکمندی
وزن 400 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک