آرایه های ادبی فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم تخته سیاه
آرایه های ادبی فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم تخته سیاه
انتشارات تخته سیاه
موضوع آرایه های ادبی فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم
رشته ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده مهران شرفی
وزن 463 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک