آرایه های ادبی فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم مینی میکرو طلایی گاج
آرایه های ادبی فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم مینی میکرو طلایی گاج
انتشارات گاج
موضوع آرایه های ادبی فارسی دهم و یازدهم و دوازدهم مینی میکرو طلایی
رشته ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده فرشته صابریان
وزن 550 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک