آرایه های ادبی فارسی کاربردی مصور دهم و یازدهم و دوازدهم تخته سیاه
آرایه های ادبی فارسی کاربردی مصور دهم و یازدهم و دوازدهم تخته سیاه
انتشارات تخته سیاه
موضوع آرایه های ادبی فارسی کاربردی مصور دهم و یازدهم و دوازدهم
رشته ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده شاهین شاهین زاد
وزن 781 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک