آمار و احتمال یازدهم تست آبی قلم چی
آمار و احتمال یازدهم تست آبی قلم چی
انتشارات قلم چی
موضوع آمار و احتمال یازدهم تست آبی
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده گروه مولفان
وزن 225 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک