آمار و احتمال یازدهم کنکور رشته ریاضی میکرو طبقه بندی گاج
آمار و احتمال یازدهم کنکور رشته ریاضی میکرو طبقه بندی گاج
انتشارات گاج
موضوع آمار و احتمال یازدهم کنکور رشته ریاضی میکرو طبقه بندی
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده آرش عمید, سجاد عظمتی
وزن 558 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک