استعداد تحلیلی تیزهوشان ششم روز آزمون
استعداد تحلیلی تیزهوشان ششم روز آزمون
انتشارات روز آزمون
موضوع استعداد تحلیلی تیزهوشان ششم
سال چاپ 1398
نویسنده عباس براری جیرندهی – ایمان ایمانی – تورج ایران دوست – سلمان موسایی راد
وزن 810 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک