الکتروتکنیک دهم فنی و حرفه ای گام به گام اخوان
الکتروتکنیک دهم فنی و حرفه ای گام به گام اخوان
انتشارات اخوان
موضوع الکتروتکنیک دهم فنی و حرفه ای گام به گام
رشته فنی و حرفه ای
سال چاپ 1398
نویسنده گروه مولفان
وزن 670 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک