الکتروتکنیک یازدهم فنی و حرفه ای گام به گام اخوان
الکتروتکنیک یازدهم فنی و حرفه ای گام به گام اخوان
انتشارات اخوان
موضوع الکتروتکنیک یازدهم فنی و حرفه ای گام به گام
رشته فنی و حرفه ای
سال چاپ 1398
نویسنده گروه مولفان
وزن 665 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک