الکترونیک دهم فنی و حرفه ای گام به گام اخوان
الکترونیک دهم فنی و حرفه ای گام به گام اخوان
انتشارات اخوان
موضوع الکترونیک دهم فنی و حرفه ای گام به گام اخوان
رشته فنی و حرفه ای
سال چاپ 1398
نویسنده گروه مولفان
وزن 555 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک