بانک سوال استعداد تحلیلی تیزهوشان قیاس
بانک سوال استعداد تحلیلی تیزهوشان قیاس
انتشارات قیاس
موضوع بانک سوال استعداد تحلیلی ششم و نهم
رشته تیزهوشان
سال چاپ 1398
نویسنده فاطمه پورزند
وزن 310 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک