تاریخ معاصر یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
تاریخ معاصر یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع تاریخ معاصر یازدهم ماجراهای من و درسام
رشته ریاضی و فیزیک, علوم تجربی ,علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده آمنه سحرخیز پورشیرازی, زهرا نعمتی
وزن 628 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک