تاریخ پایه کنکور رشته انسانی دهم و یازدهم مشاوران آموزش
تاریخ پایه کنکور رشته انسانی دهم و یازدهم مشاوران آموزش
انتشارات مشاوران آموزش
موضوع تاریخ پایه کنکور رشته انسانی دهم و یازدهم
رشته علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده بهرام شایان آذر, ریحانه لطفی, زینب فرجیان, محمد حسین صادقی
وزن 445 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک