تفکر و پژوهش و مطالعات اجتماعی ششم تیزهوشان اندیشمند
تفکر و پژوهش و مطالعات اجتماعی ششم تیزهوشان اندیشمند
انتشارات اندیشمند
موضوع تفکر و پژوهش و مطالعات اجتماعی ششم تیزهوشان
سال چاپ 1398
نویسنده امیر تیموری , مهشید خاکباز
وزن 400 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک