تکنیک های محاسبات سریع ریاضی لقمه مهر و ماه
تکنیک های محاسبات سریع ریاضی لقمه مهر و ماه
انتشارات مهر و ماه
موضوع تکنیک های محاسبات سریع ریاضی لقمه
رشته ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده مصطفی باقری
وزن 300 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک