تیزشیم ریاضی و آمار رشته انسانی کنکور مشاوران آموزش
تیزشیم ریاضی و آمار رشته انسانی کنکور مشاوران آموزش
انتشارات مشاوران آموزش
موضوع تیزشیم ریاضی و آمار رشته انسانی کنکور
رشته علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده منوچهر واعظی, مهناز حامدی, مصطفی علیزاده
وزن 475 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک