تیزهوشان جامع ششم پا به پا پویش اندیشه خوارزمی
تیزهوشان جامع ششم پا به پا پویش اندیشه خوارزمی
انتشارات پویش اندیشه خوارزمی
موضوع تیزهوشان جامع ششم پا به پا
سال چاپ 1398
نویسنده پرویز محمدی, سالار حسن زاده رضایی, طاهره اسدی, علی محمدی امین, مجید نکوراد, محمد طاووسی, محمد کنفچیان, نجمه حسینی, نرجس جوادی
وزن 1090 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک