تیزهوشان جامع پنجم پا به پا پویش اندیشه خوارزمی
تیزهوشان جامع پنجم پا به پا پویش اندیشه خوارزمی
انتشارات پویش اندیشه خوارزمی
موضوع تیزهوشان جامع پنجم پا به پا
سال چاپ 1398
نویسنده حسن ربانی, حمید گوران, سجاد سرزعیم
وزن 917 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک