تیپ بندی ریاضی جامع کنکور رشته تجربی مینی میکرو طلایی گاج
تیپ بندی ریاضی جامع کنکور رشته تجربی مینی میکرو طلایی گاج
انتشارات گاج
موضوع تیپ بندی ریاضی جامع کنکور رشته تجربی مینی میکرو طلایی
رشته علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده سجاد عظمتی, علی منصف شکری, مهدی عزیزی
وزن 800 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک