تیپ بندی ریاضی گسسته و آمار و احتمال مینی میکرو طلایی گاج
تیپ بندی ریاضی گسسته و آمار و احتمال مینی میکرو طلایی گاج
انتشارات گاج
موضوع تیپ بندی ریاضی گسسته و آمار و احتمال مینی میکرو طلایی
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده علی منصف شکری, محمد صحت کار, محمدرضا حسینی فرد
وزن 445 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک