جامعه شناسی جامع کنکور خیلی سبز
جامعه شناسی جامع کنکور خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع جامعه شناسی جامع کنکور دهم و یازدهم و دوازدهم
رشته علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده حبیبه صالح نژاد, زهرا نعمتی
وزن 1098 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک