جامعه شناسی پایه کنکور دهم و یازدهم جلد اول خیلی سبز
جامعه شناسی پایه کنکور دهم و یازدهم جلد اول خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع جامعه شناسی پایه کنکور دهم و یازدهم جلد اول
رشته علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده حبیبه صالح نژاد, زهرا نعمتی
وزن 1098 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک