جامعه شناسی پایه کنکور دهم و یازدهم رشته انسانی مشاوران آموزش
جامعه شناسی پایه کنکور دهم و یازدهم رشته انسانی مشاوران آموزش
انتشارات مشاوران آموزش
موضوع جامعه شناسی پایه کنکور دهم و یازدهم
رشته علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده وحید تمنا
وزن 850 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک