جغرافیای ایران دهم آموزش و آزمون رشادت مبتکران
جغرافیای ایران دهم آموزش و آزمون رشادت مبتکران
انتشارات مبتکران
موضوع جغرافیای ایران دهم آموزش و آزمون رشادت
رشته ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده حامد یاری
وزن 250 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک