جغرافیا پایه کنکور دهم و یازدهم رشته انسانی جلد اول خیلی سبز
جغرافیا پایه کنکور دهم و یازدهم رشته انسانی جلد اول خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع جغرافیا پایه کنکور دهم و یازدهم رشته انسانی جلد اول
رشته علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده الهه همایون زاده, زهرا نعمتی
وزن 677 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک