جمع بندی ریاضی پایه رشته تجربی الگو
جمع بندی ریاضی پایه رشته تجربی الگو
انتشارات نشر الگو
موضوع جمع بندی ریاضی پایه رشته تجربی
رشته علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده ارشک حمیدی, کاظم اجلالی
وزن 1300 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک