حسابان جامع کنکور میکرو طبقه بندی گاج جلد سوال
حسابان جامع کنکور میکرو طبقه بندی گاج جلد سوال
انتشارات گاج
موضوع حسابان جامع کنکور میکرو طبقه بندی جلد سوال
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده ابوالقاسم شعبانی , علی بیطرفان
وزن 1125 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک