حسابان جامع کنکور میکرو طبقه بندی گاج جلد پاسخ
حسابان جامع کنکور میکرو طبقه بندی گاج جلد پاسخ
انتشارات گاج
موضوع حسابان جامع کنکور میکرو طبقه بندی جلد پاسخ
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده ابوالقاسم شعبانی, علی بیطرفان
وزن 654 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک