حسابان درسنامه های کامل کنکور میکرو طلایی گاج
حسابان درسنامه های کامل کنکور میکرو طلایی گاج
انتشارات گاج
موضوع حسابان درسنامه های کامل کنکور میکرو طلایی
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده ابوالقاسم شعبانی
وزن 774 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک