حسابان دوازدهم آموزش و آزمون رشادت مبتکران
حسابان دوازدهم آموزش و آزمون رشادت مبتکران
انتشارات مبتکران
موضوع حسابان دوازدهم آموزش و آزمون رشادت
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده رضا عابدی, علی محمد یوسف, مجتبی سعیدی
وزن 660 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک