حسابان دوازدهم رشته ریاضی مهر و ماه
حسابان دوازدهم رشته ریاضی مهر و ماه
انتشارات مهر و ماه
موضوع حسابان دوازدهم رشته ریاضی
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده شروین سیاح نیا, عباس اشرفی, علیرضا نداف زاده, وهاب تقی زاده
وزن 1251 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک