حسابان و ریاضیات پایه نردبام خیلی سبز
حسابان و ریاضیات پایه نردبام خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع حسابان و ریاضیات پایه نردبام
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده حسین شفیع زاده, محمد صالح ارشاد, مهرداد کیوان
وزن 1255گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک