حسابان و ریاضی پایه فصل آزمون خیلی سبز
حسابان و ریاضی پایه فصل آزمون خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع حسابان و ریاضی پایه فصل آزمون
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده حامد ضیافر, حسین شفیع زاده, محمد مصطفی ابراهیمی, مهرداد کیوان
وزن 561 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک