حسابان کامل کنکور میکرو طلایی گاج جلد اول
حسابان کامل کنکور میکرو طلایی گاج جلد اول
انتشارات گاج
موضوع حسابان کامل کنکور میکرو طلایی جلد اول
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده ابوالقاسم شعبانی
وزن 1250گرم
تومان
جمعه بازار کابوک