دین و زندگی کامل کنکور عمومی میکرو طلایی گاج بانک تست
دین و زندگی کامل کنکور عمومی میکرو طلایی گاج بانک تست
انتشارات گاج
موضوع دین و زندگی کامل کنکور عمومی میکرو طلایی بانک تست
رشته ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده علی اکبر آخوندی, علیرضا دلشاد, محسن کلهری
وزن 546 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک