دی وی دی آموزش جامع ریاضی رشته تجربی پایه دهم و یازدهم رهپویان دانش و اندیشه
دی وی دی آموزش جامع ریاضی رشته تجربی پایه دهم و یازدهم رهپویان دانش و اندیشه
انتشارات رهپویان دانش و اندیشه
موضوع دی وی دی آموزش جامع ریاضی رشته تجربی پایه دهم و یازدهم
رشته علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده سعید جلالی, مصطفی کرمی, مهدی ملارمضانی
وزن 397 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک