شیمی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
شیمی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع شیمی یازدهم ماجراهای من و درسام
رشته ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده عباس سرمایه
وزن 450 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک